Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018 r.
na: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk do dnia 16.10.2018 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b
25-413 Kielce  z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2086,08 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 6. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2018r. godzina 9.00.
 7. Ofertę można:

(więcej…)

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018 r. na: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek do dnia 03.10.2018r. wpłynęło 12 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2122,98 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 11.10.2018r.
 3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 4. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego kompletność wykonania zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Dostawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
 7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.10.2018r. godzina 9.00.
 8. Ofertę można:

(więcej…)

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż – unieważnienie

OGŁOSZENIE
UNIEWAŻNIENIU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2018 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż” do dnia 21.09.2018 r.  wpłynęła 1 ważna oferta.

Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż”, ponieważ cena wykonania zamówienia zawarta w złożonej ofercie przekracza środki finansowe zabezpieczone przez Park na wykonanie zadania.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Budowa urządzeń turystycznych i edukacyjnych – ogłoszenie o wyborze

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.09.2018 roku
o zapytaniu ofertowym na:

 1. Budowę schronu przeciwdeszczowego (wariant A. – mały, przewidziany do 10 osób) pełniącego funkcję urządzenia turystyczno – edukacyjnego na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” na terenie Obwodu Ochronnego Podgórze oddział 59 p.
 2. Budowa słupka (drogowskaz z daszkiem) pełniącego funkcję przystanka edukacyjnego
  w ilości 10 sztuk na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” na terenie:
 • Obwodu Ochronnego Święty Krzyż oddział 196 o – 1 szt., 75 f – 1 szt., 77 a – 2 szt., 79 c – 1 szt.,
 • Obwodu Ochronnego Dębno oddział 90 c – 1 szt., 99 a – 1 szt.,
 • Obwodu Ochronnego Dąbrowa oddział 104 a – 1 szt.,
 • Obwodu Ochronnego Święta Katarzyna oddział 110 i – 1 szt., 146 c – 1 szt..

3.Budowa ogrodzenia z poręczą na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” w ilości 10 przęseł na terenie Obwodu Ochronnego Święta Katarzyna oddział 109 a.

do dnia 24  września 2018 roku wpłynęła: dwie ważne oferty.

W wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

”PRALNIA” Karolina Ciepluch, Wilków, ul. Łysogórska107, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 25 000,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie