Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy).

do dnia 30.11.2017 r. wpłynęło :  3 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: „KONSHURT” Sp. z o.o. , Sp.k. Ul. Korfantego 26, 42-202 Częstochowa z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2996,18  zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Remont łazienki w budynku mieszkalnym – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.11.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112, gmina Bodzentyn do dnia 30.11.2017 roku wpłynęło: 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: „ANIFA” Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 11.664,32  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie