Komórki organizacyjne

Stanowisko tel. 41 31 15 106 nr telefonu wew. lub służbowy
DYREKTOR ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO dr inż. Jan Reklewski
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PRZYRODNICZYCH mgr inż. Agata Czeplina-Miernik 51
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Andrzej Sosnowski 21
ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWY Zofia Wojteczek 12
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Halina Gałek 13
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI mgr Monika Pastuszka 13
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI Teresa Grzejszczyk 14
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI Wiesława Sydon 13
POSTERUNEK STRAŻY PARKU
KOMENDANT STRAŻY PARKU inż. Jarosław Iwan
STRAŻNIK STRAŻY PARKU Robert Wójcik
STRAŻNIK STRAŻY PARKU Rafał Białek
STRAŻNIK STRAŻY PARKU mgr inż. Wojciech Redlica
DZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKU
KIEROWNIK DZIAŁU OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKU inż. Leszek Sepioło 16
STANOWISKO DS. POSIADANIA Ryszard Mazur 15
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODY mgr inż. Małgorzata Ossowska 15
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODY mgr inż. Łukasz Pochwała 15
OBWÓD OCHRONNY CHEŁMOWA GÓRA
LEŚNICZY Stanisław Kuroś  
PODLEŚNICZY mgr inż. Wiktor Gawlik  
OBWÓD OCHRONNY DĄBROWA
LEŚNICZY inż. Zbigniew Jankowicz
PODLEŚNICZY Robert Lach  
OBWÓD OCHRONNY DĘBNO
LEŚNICZY mgr inż. Tomasz Ponikowski  
PODLEŚNICZY Paweł Iwan  
OBWÓD OCHRONNY JASTRZĘBI DÓŁ
LEŚNICZY mgr inż. Leszek Kuchciński  
PODLEŚNICZY Henryk Bąk  
OBWÓD OCHRONNY KLONÓW
LEŚNICZY inż. Dariusz Zbroszczyk  
PODLEŚNICZY Marian Pajdo  
PODLEŚNICZY Sebastian Pajdo  
OBWÓD OCHRONNY PODGÓRZE
LEŚNICZY Mirosław Wiśniewski  
PODLEŚNICZY Zbigniew Brożyna  
PODLEŚNICZY inż. Przemysław Borek  
OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTA KATARZYNA
LEŚNICZY mgr inż. Paweł Krzos  
PODLEŚNICZY Adam Danielski  
OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTY KRZYŻ
LEŚNICZY mgr inż. Paweł Miernik  
PODLEŚNICZY Stanisław Nowak  
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJI
KIEROWNIK DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJI mgr Arkadiusz Adamczyk 60
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU mgr inż. Marcin Matysek 50
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU inż. Szymon Rak 52
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA MUZEUM mgr inż. Janusz Kuszewski
STANOWISKO DS. EDUKACJI mgr inż. Paulina Kozłowska 52
STANOWISKO DS. EDUKACJI mgr inż. Gabriel Czechowski 52
SPRZĄTACZKA Zofia Dadziak
SPRZĄTACZKA Alicja Jaguś
SPRZĄTACZKA Małgorzata Styczeń
ROBOTNIK GOSPODARCZY Ryszard Góźdź
DRWAL MOTORNICZY Janusz Czapnik
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNEGO mgr inż. Andrzej Sosnowski 21
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I TRANSPORTU Urszula Kuroś 17
STANOWISKO DS. INWESTYCJI I REMONTÓW mgr inż. Agnieszka Słoka 26
STANOWISKO DS. INFORMATYKI inż. Jakub Żelazny 61
KIEROWCA – MAGAZYNIER Marek Drogosz 17
KONSERWATOR Marek Harabin
SPRZĄTACZKA Alina Matysek
SPRZĄTACZKA Anna Mazurek
DZIAŁ MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZ
KIEROWNIK DZIAŁU MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZ mgr inż. Paweł Szczepaniak 65
STANOWISKO DS. DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI inż. Jan Sobieraj 55
STANOWISKO DS. MONITORINGU BADAŃ I ANALIZ dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK 63
STANOWISKO DS. MONITORINGU BADAŃ I ANALIZ dr inż. Lech Buchholz 64
STANOWISKO DS. GIS mgr Paulina Sikora 66
STANOWISKO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Paweł Sadrak 63
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FUNDUSZY CELOWYCH mgr Katarzyna Gładysz 56
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH I SEKRETARIATU mgr Sylwia Poznańska 11
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI mgr Sylwia Poznańska 11
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH inż. Jan Sobieraj 55
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH mgr inż. Wojciech Redlica 18
PRACOWNIK DS. BHP inż. Leszek Sepioło 16