Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna sosnowego grupy S

  1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno So (sosnowe) loco-las (drewno przy pniu przed zrywką) grupy S (drewno średniowymiarowe) w ilości 56,81 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja Oddział gatunek sortyment długość (m) Masa wyjściowa

(m³)

Cena jednostkowa netto zł/m3 Cena jednostkowa brutto zł/m3
1 Obwód Ochronny Chełmowa Góra 6a Sosna S2a (papierówka) 1,20 56,81 117,24 144,21

 

  1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny –  Zarządzenie  Nr 8/2016

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać  w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4,  26-010 Bodzentyn  lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarządzenia-dyrektora/

  1. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej
    www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
  1. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Łukasz Pochwała 690088002
  1. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: