Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku przetargu

 1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych ,,Bodzentyn” o pow.3,34 ha położonych na działkach 2181 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn zakończył się wynikiem pozytywnym. (więcej…)

Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu biurowego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na wynajem lokalu biurowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 A zakończył się wynikiem negatywnym, albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego licytacji wyznaczonego na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę 12.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu wynajmu lokalu biurowego wynosiła 1.776,00 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Informacja o wyniku przetargu na 5 letni wynajem lokalu mieszkalnego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy   z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   5 letni wynajem lokalu mieszkalnego w Świętej Katarzynie  przy ul. Kieleckiej 5/3   zakończył się wynikiem  pozytywnym.   Do przetargu ustnego – licytacji  wyznaczonej na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę  11.00 przystąpił jeden uczestnik Pan Łukasz Grzywna. Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego  wynosiła 1.879,20 złotych.  Wylicytowana cena  rocznej opłaty  za wynajem lokalu mieszkalnego  wynosi  1.899,20 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntu rolnego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy   z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na  15 letnią dzierżawę gruntu rolnego o pow. 0,53 ha położonego w miejscowości Dąbrowa Dolna 41   zakończył się wynikiem  pozytywnym .Do przetargu ustnego  licytacji wyznaczonej na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę  10.00     przystąpił jeden uczestnik –  Muzeum Wsi Kieleckiej     Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła  138,00 złotych.  Wylicytowana cena  rocznej opłaty  za dzierżawę  gruntu  wyniosła  149,00 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

1.1  Nieruchomości ,,Klonów” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 •  Pastwisko   kl. V = 0,92 ha
 • Sad  kl.V = 0,22 ha
 • Rola kl. VI = 0,73 ha
 • Rola  kl.V = 1,62 ha
 • Łąka kl.IV = 1,03 ha

Razem   = 4,52 ha

Grunty rolne położone na działce nr 581 i 581 gm. Łączna, obręb Klonów, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Są Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00102098/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Klonów (przy osadzie  leśniczego Obwodu Ochronnego Klonów).

 1.2  Nieruchomości ,, Bodzentyn” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Pastwisko   kl. IV = 1,57 ha
 • Sad  kl.III = 0,32 ha
 • Rola kl. IIIb = 1,45 ha

Razem       =  3,34 ha

 

Grunty rolne położone na działce nr 2181 gm. Bodzentyn, obręb Bodzentyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku  Narodowego w m. Bodzentyn ul. Szermentowskiego 12 (przy osadzie  Obwodu Ochronnego Podgórze)

1.3 Nieruchomść ,,Psary-Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Rola  kl. IIIb = 0,74 ha
 • Rola  kl. IVa = 1,41 ha
 • Rola  kl.IVb  = 0,48 ha
 • Rola   kl. V    = 0,53 ha
 • Łąka   kl. IV   = 0,50 ha
 • Pastwisko kl. V =  0,47 ha

Razem              =  4,63 ha

Grunty rolne położone na działce nr 194 i 195 gm. Bodzentyn, obręb Psary-Katy, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/0004185/1

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku  Narodowego w m. Psary-Kąty 72 (przy osadzie strażnika  Obwodu Ochronnego Klonów).

1.4 Nieruchomość ,,Wzorki” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Łąka  kl. IV = 2,84 ha
 • Łąka kl. V = 1,27 ha

Razem      = 4,11 ha

Grunty rolne położone na działce nr 4336 gm. Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/000274455/2

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku  Narodowego w m. Grabowa (przy osadzie  Obwodu Ochronnego Podgórze).

1.5  Nieruchomość ,,Dębno” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Rola kl. IIIb = 0,84 ha
 • Rola kl. IVa = 0,10 ha

Razem        = 0,94 ha

Grunty rolne położone na działce nr 734 gm. Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Są Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku  Narodowego w m. Dębno (przy osadzie leśniczego Obwodu ochronnego Dębno).

 1.6    Nieruchomość ,,Psary-Kąty 99”

GRUNTY ROLNE:

 • Sad  kl.V = 0,40 ha
 • Rola kl. V = 2,85 ha
 • Rola  kl.IVa = 0,74 ha

Razem         = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2 gm. Bodzentyn, obręb Psary-Katy, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00063874/3

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku  Narodowego w m. Psary-Kąty 99 (przy osadzie podleśniczego  Obwodu Ochronnego Klonów).

(więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – sad

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Działka nr 11 położonej w gm. Bodzentyn, obręb Celiny -Podgórze

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1.    Przedmiot przetargu
a)    Przedmiotem dzierżawy jest : Część działki  o numerze ewidencyjnym  11 Obręb Celiny-Podgórze, o pow. 0,53 ha.  Dzierżawa ma służyć  celom edukacji przyrodniczo-kulturowej  oraz zapewnieniu ochrony i pielęgnacji  tradycyjnych odmian  drzew owocowych  rosnących na tej nieruchomości
b)    GRUNTY ROLNE:  –      Sad  kl. IV a = 0,53 ha
c)    Grunty rolne położone na działce nr 11 gm. Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00027455/2

(więcej…)