Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu – ogłoszenie drugie

OGŁOSZENIE  O DRUGIM  PRZETARGU

Na 10- letni najem pomieszczeń  o  pow. 276,53 m 2,  zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- na prowadzenie działalności gospodarczej  związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza, ewentualnie na cele kultu religijnego – na warunkach określonych  we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia i będącym jego integralną częścią

(więcej…)

Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu – informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

                 Świętokrzyski PN z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg ustny na 10 – letni najem pomieszczeń o pow. 276,53 m2, zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ w przetargu ustnym – licytacji, której termin wyznaczony był na dzień 21 marca 2013 r. na godzinę 11 00 jedyny uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu dzierżawy wynosiła 30.000,00 zł netto (bez podatku VAT). (więcej…)

Najem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na 10- letni najem pomieszczeń o pow. 276,53 m 2, zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego – działalność biurowa lub wystawiennicza, ewentualnie na cele kultu religijnego – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia i będącym jego integralną częścią (więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku przetargu

  1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych ,,Bodzentyn” o pow.3,34 ha położonych na działkach 2181 w gminie Bodzentyn, obręb Bodzentyn zakończył się wynikiem pozytywnym. (więcej…)

Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu biurowego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na wynajem lokalu biurowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 A zakończył się wynikiem negatywnym, albowiem nikt nie przystąpił do przetargu ustnego licytacji wyznaczonego na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę 12.00 Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu wynajmu lokalu biurowego wynosiła 1.776,00 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Informacja o wyniku przetargu na 5 letni wynajem lokalu mieszkalnego

Bodzentyn , dnia 25.03.2013 rok

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski  Park  Narodowy   z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na   5 letni wynajem lokalu mieszkalnego w Świętej Katarzynie  przy ul. Kieleckiej 5/3   zakończył się wynikiem  pozytywnym.   Do przetargu ustnego – licytacji  wyznaczonej na dzień 25 marca 2013 r . na godzinę  11.00 przystąpił jeden uczestnik Pan Łukasz Grzywna. Cena wywoławcza rocznej opłaty z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego  wynosiła 1.879,20 złotych.  Wylicytowana cena  rocznej opłaty  za wynajem lokalu mieszkalnego  wynosi  1.899,20 złotych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski