PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA   DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU DO LAT 5 POD INSTALACJĘ URZĄDZEŃ ANTENOWYCH DO TRANSMISJI DANYCH

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego (więcej…)

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU – unieważnienie

OGŁOSZENIE

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i dwa metry kwadratowe powierzchni strychu – dla zabudowy urządzeń sterujących służących do transmisji sygnału internetowego na nieruchomości położonej na Wzgórzu Święty Krzyż, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2039   dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą nr KI 10/00045301/7  wyznaczony na dzień 12 maja 2015 roku na godz. 11.00 w siedzibie ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4, zakończył się wynikiem negatywnym – do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za rok wynosiła 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA   DZIERŻAWĘ MASZTU METALOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU BUDYNKU MUZEUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU DO LAT 5 POD INSTALACJĘ URZĄDZEŃ ANTENOWYCH DO TRANSMISJI DANYCH (więcej…)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. edukacji

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. edukacji należeć będzie między innymi:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody w ośrodku edukacyjnym ŚPN, na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych,
 • udział i obsługa imprez edukacyjnych organizowanych przez ŚPN oraz inne jednostki, na terenie SPN oraz poza nim
 • pisanie projektów edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

(więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – Baszowice

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

1.1  Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 • Rola          kl. IIIb = 2,70 ha
 • Rola          kl. IVa = 1,34 ha
 • Łąka         kl. III       = 0,28 ha
 • Pastwisko kl.       IV   = 0,12 ha
 • Pastwisko kl. III   = 0,10 ha
 • Sad – Ps     kl. IV   = 0,16 ha
 • Razem                   = 4,70 ha

Grunty rolne położone na działce nr 313 i 332 gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Baszowice (przy osadzie ŚPN w Baszowicach, Obwodu Ochronnego Św. Krzyż). (więcej…)

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych – informacja o wyniku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że przetarg na dzierżawę gruntów rolnych pt. ,,Baszowice” o pow. 4,70 ha położonych na działkach nr 313 i 332 w gminie Nowa Słupia, obręb Baszowice zakończył się wynikiem negatywnym Do przetargu ustnego licytacji wyznaczonej na dzień 26-11- 2014 r. na godzinę 1100 nie zgłosił się żaden uczestnik na otwarcie licytacji w wyznaczonym terminie.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy rocznej wynosiła 946,00 złotych (słownie dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Z poważaniem:
Z-ca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu