Szacunkowa ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2013 roku w ŚPN

Informacja o szacunkowej ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2013 roku

w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji.

Sortymenty / gatunki   Masa grubizny (m3)
Drewno wielkowymiarowe

W

Db 13
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 1773
R-m 1786
Drewno średniowymiarowe

S2

Db 20
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 396
R-m 416
Drewno średniowymiarowe

S10

Db 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 32
R-m 32
Drewno średniowymiarowe

S4

Db 39
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 96
R-m 135

Łącznie grubizna – 2 369 m3