Zarządzenie nr 64-2012 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego

Zarządzenie nr 64/2012

Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego

Zarządzenie nr 64_2012 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego