Zakup posiłków profilaktycznych – dania gotowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (dania gotowe)  od takich producentów jak:  Pamapol, Łabinex, Pudliszki.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 01.01.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 500 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Fasolka z boczkiem po bretońsku (słoiki minimum 500 ml) – 504 szt.

(więcej…)

Zakup posiłków profilaktycznych – konserwy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe)  od takich producentów jak:  ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 01.01.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) –  400 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 400 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 400 szt.

(więcej…)

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 04.08.2017 r. do dnia 30.10.2017 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  26.07.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 04.08.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Do dnia  03.08.2017 r. do godz. 1200 wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na  najniższą  z oferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  31014,14 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup tuszy i tonerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.07.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tuszy i tonerów do dnia 01.08.2017 wpłynęło 11 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Haprint Tonery S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 2719,53 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O
  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.07.2017  r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:  Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

do dnia 26.07.2017 r.  wpłynęło : 2 oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Nie wybrano.

Żadna z nadesłanych ofert nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 04.08.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 04.08.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.  zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 27.07.2017r. do 02.08.2017r.
 • przedstawienie referencji wykonywania prac pielęgnacyjnych w okresie ostatnich 5 lat na terenach chronionych rozumianych w myśl art.6  ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r poz.2134 z późn. zm).
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.08.2017, godzina 1200.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia,
 2. wzór oferty cenowej,
 3. wzór Umowy
 4. załącznik graficzny