Zakup 45 kurtek męskich i 18 kurtek damskich

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • 45 kurtek męskich
 • 18 kurtek damskich

Dopuszcza się złożenie oferty w dwóch wariantach:

I wariant

Kurtki 3 in 1 kolor czarny, grafitowo-czarny o parametrach wodoodporności/ oddychalności minimum 10000mm/10000gm/m2 /24. Chowany lub odpinany kaptur,   minimum dwie zewnętrzne kieszenie, ściągacz u dołu, mankiety ściągane na rzepy. Zamek frontowy kryty listwą na rzepy.

II wariant

Kurtki kolor czarny, grafitowo-czarny o parametrach wodoodporności/ oddychalności minimum 10000mm/10000gm/m2 /24. Zamek do wpięcia kurtki polarowej,chowany lub odpinany kaptur,   minimum dwie zewnętrzne kieszenie, ściągacz u dołu, mankiety ściągane na rzepy. Zamek frontowy kryty listwą na rzepy.

L.p. Wzrost/obwód klatki/obwód pasa     Biodra
1 183/110/102
2 168/98/88
3 176/100/88
4 176/105/92
5 176/98/88
6 176/104/100
7 170/116/104
8 180/110/100
9 188/98/96
10 186/106/98
11 176/114/102
12 170/134/116
13 178/110/100
14 176/112/98
15 182/106/94
16 180/116/98
17 170/108/98
18 170/108/99
19 176/106/100
20 170/106/90
21 172/110/98
22 174/101/88
23 176/126/114
24 173/102/88
25 190/132/115
26 174/114/109
27 176/112/96
28 178/118/98
29 170/100/97
30 178/125/108
31 176/100/88
32 170/108/92
33 188/112/108
34 164/104/92
35 170/140/135
36 175/100/84
37 182/108/102
38 188/125/92
39 172/94/88
40 180/116/109
41 170/102/94
42 185/108/96
43 184/94/80
44 176/98/84
45 172/104/102
Kurtki damskie
1 164/102/92 106
2 164/110/96 110
3 163/100/89 104
4 170/90/77 96
5 164/100/92 101
6 162/96/84 96
7 164/100/86 108
8 174/102/98 112
9 164/106/95 108
10 160/87/74 92
11 164/95/88 102
12 158/107/95 107
13 164/96/86 PŚ 102
14 164/90/70 SP 94
15 162/99/98 MO 110
16 164/88/72 UK 92
17 164/96/85 ZK 96
18 160/110/88 AM 104

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

Przyjmuję warunki podane w ogłoszeniu ofertowym  na dostawę kurtek dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

ŚPN dopuszcza składanie ofert w I lub II wariancie

Wymiary wykonane przez pracownika ŚPN – podane wymiary w tabeli są szacunkowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, w związku z czym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania własnych pomiarów pracowników ŚPN. Pomiary należy wykonać po podpisaniu umowy w uzgodnionym dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcy terminie.

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; 19 grudnia 2014 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

(imię, nazwisko,stanowisko, Tel/fax)

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 2 grudnia 2014 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.   Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik:

Wzór oferty cenowej

Powiązane: