Dostawa odzieży i obuwia mundurowego dla pracowników Służby Parku

Świętokrzyski Park Narodowy Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę odzieży i obuwia mundurowego fabrycznie nowego według rozmiarów podanych przez Zamawiającego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla pracowników Służby Parku ŚPN ( Dz. U. Nr 89 poz. 754 ) w następującym asortymencie i niżej wymienionych ilościach:

Marynarka szt. 15
Spodnie szt. 8
Kurtka szt. 17
Koszula biała szt. 35
Krawat szt. 15
Kapelusz szt. 37
Czapka szt. 19
Koszula zielona szt. 57
Półbuty par 17
Rękawiczki par 8
Skarpety letnie par 111
Skarpety zimowe par 111
Szalik szt. 4
Półbuty gr. zel. par 35
Buty zimowe par 36
Oznaki służbowe szt. 15
Spodnie szt. 33
Kurtka z polarem szt. 5
Koszula szt. 27
Czapka zimowa szt. 12
Rajstopy letnie par 6
Rajstopy zimowe par 6

Wymagany termin realizacji zamówienia – dwie dostawy
I do 30 maja 2007 roku połowa zamówienia
II do 30 września 2007 roku
W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art.22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium w wysokości 1.000 złotych należy wpłacić do dnia 28 marca 2007 do godz. 10.00 roku w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 lub na konto 86 1500 1458 1214 5000 8083 0000.
Termin składania ofert 28 marca 2007 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
Pełna treść ogłoszenia (.doc)
Specyfikacja, wzór oferty, wzór umowy, wzór oświadczenia (.zip)