Zarządzenie nr 1/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 15.01.2002
dotycząca realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej
oraz ochrony tajemnicy służbowej w ŚPN w 2002 roku.

Zgodnie z programem działania w zakresie spraw obronnych , ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia oraz obrony cywilnej w Krajowym Zarządzie Parków Narodowych i w Parkach Narodowych w 2002 r. zobowiązuję:

1. Mgr inż. Wojciecha Świątkowskiego do koordynacji spraw obronnych oraz sprawowania szczegółowego nadzoru i kontroli realizacji zadań.
2. Inż. Jana Sobieraja do wykonywania funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
3. Mgr Justynę Wasilewską-Kuchcińską do wykonania funkcji kierownika kancelarii tajnej.
4. Mgr inż. Pawła Szczepaniaka do wykonywania funkcji kierownika kancelarii tajnej .
5. Dr inż. Rafała Podlaskiego do wykonywania funkcji inspektora ochrony sieci teleinformatycznej .
6. Inż. Leszka Sepioło do realizacji całości zadań obronnych i obrony sieci cywilnej.
7. Pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań do rzetelnego wykonywania prac oraz przestrzegania terminów określanych w Planie realizacji zadań.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2002 r.

Traci moc Zarządzenie nr 13/2001 z dnia 13.06.2001r

Zamknij dokument