Zarządzenie nr 12/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 09 sierpnia 2002 r.

w sprawie opłat za wydanie zezwolenia wjazdu pojazdem
Samochodowym na Wzgórze Święty Krzyż


Na podstawie art. 14, pkt. 6, ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., nr 99, poz. 1079) zarządzam pobieranie opłat za wydanie zezwolenia wjazdu pojazdu samochodowego na Wzgórze Święty Krzyż:
samochodu osobowego-25 zł + 22% vat,
autokaru - 100zł + 22% vat.
Na prośbę wnioskodawcy dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty lub obniżenia.


Decyzja Nr 12/2002 obowiązuje od dnia 09 sierpnia 2002 r.

Anuluje się Decyzję Nr 2/2001 z dnia 02 stycznia 2001 r.

Zamknij dokument