Zarządzenie nr 2/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
w sprawie powołania komisji przetargowej .


Powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PLONEZ 1500 o nr rej. KEG 207 D, samochodu osobowego marki FIAT 126p nr rej KEG 231 D, samochodu ciężarowego marki STAR 200 nr rej. KJH 920 U stanowiących własności Skarbu Państwa w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w dniu 25.01.2002 roku zgodnie z regulaminem przetargu, w składzie:


1. Urszula Kuroś
2. Jan Sobieraj
3. Andrzej Sosnowski
4. Leszek Sepioło
5. Wiesława Sydon

Zamknij dokument