Zarz±dzenie nr 3/2002
Dyrektora ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 01 lutego 2002 r .
w sprawie wprowadzenia do sprzedaży wydawnictw

Z dniem 01 lutego 2002 r. wprowadza się do sprzedaży następuj±ce wydawnictwa:
1. "Folder ¦PN i O¶rodka Edukacyjnego" - w cenie 0,80 zł za 1 egzemplarz,
2. "Folder ¦PN- wersja angielska" - w cenie 0,40 zł za 1 egzemplarz,
3. "Folder ¦PN -wersja niemiecka" - w cenie 0,40 zł za 1 egzemplarz


Do wiadomo¶ci:
1. Dział finansowo-księgowy.
2. Kustosz Muzeum

Zamknij dokument