Zarządzenie nr 4/2002 z dnia 12 lutego 2002 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ 1500 o nr rej. KEG 207 D, SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI fiat 126p nr rej. KEG231D, samochodu ciężarowego marki STAR 2002 nr rej. KIH920 U stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w dniu 13.02.2002 roku zgodnie z regulaminem przetargu, w składzie:


1. Andrzej Sosnowski
2. Leszek Sepioło
3. Wiesława Sydon
4. Dariusz Wojdan
5. Zofia Kołomańska

Zamknij dokument