Zarządzenie nr 5/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 15.04.2002 r.

Z dnia 15.04.2002 r. powierzam Komisji bhp działającej w Świętokrzyskim Parku Narodowym wykonanie oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowisku pracy w Świętokrzyskim Parku Narodowym i Gospodarstwie Pomocniczym przy Świętokrzyskim Parku Narodowym.


Decyzja obowiązuje do dnia 16.04.2002 r

Zamknij dokument