Zarządzenie nr 6/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia do sprzedaży wydawnictw.


Z dniem 16 kwietnia 2002 roku wprowadzam do sprzedaży następujące wydawnictwa:

1. "Ścieżka przyrodnicza Huta Szklana - Św. Katarzyna" w cenie - 4,50 zł + VAT 0% za 1 egzemplarz,
2. "Otoczek" w cenie - 6,54 zł + VAT 7% za 1 egzemplarz.


Zamknij dokument