Zarządzenie nr 7/2002
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z dnia 17 kwietnia 2002r

w sprawie sprzedaży i kontroli biletów wstępu do ŚPN
przez Służbę Parku


Upoważniam pracowników Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego do kontroli biletów wstępu do parku na szlakach turystycznych Św. Katarzyna -Św. Krzyż - Trzcianka i Nowa Słupia -Św. Krzyż.
Ponadto zobowiązuję pracowników terenowych Obwodów Ochronnych Święty Krzyż, Jastrzębi Dół i Święta Katarzyna do kontroli i sprzedaży biletów wstępu na ww. szlakach.

Zamknij dokument