Zarządzenie nr 10/2003
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Skarbu Państwa w Zarządzi ŚPN


Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733) zarządza się, co następuje:


§ 1.1 Podstawowa stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 0,80 zł.
2. Stawka podstawowa o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu w zależności od:

1) położenie budynku w zwartej zabudowie w centrum o 10%
2) położenia w zabudowie wolnostojącej z dobrym dojazdem o 5%
3) wyposażenia lokalu w meble kuchenne o 10%
4) wyposażenie lokalu w kuchnie gazową o 5%
5) wyposażenie lokalu w centralne ogrzewanie o 5%
6) wyposażenie lokalu w kanalizację o 2,5%
7) wyposażenie lokalu w łazienkę o 2,5%
8) ogólnego stanu technicznego lokalu mieszkalnego dobrego o 5%
9) ogólnego stanu technicznego lokalu mieszkalnego średniego o 2%

§ 2. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 roku.

Zamknij dokument