Zarządzenie nr 14/2003
z dnia 03.07.2003 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 22.06.02r. nr 82, poz. 743) powołuje Komisję w składzie:
1) Julia Markiewicz - przewodnicząca
2) Andrzej Sosnowski - sekretarz
3) Zofia Kolomańska - członek
4) Bogdan Hajduk - członek
5) Leszek Sepioło - członek

Do przeprowadzenia postępowania na zamówienie pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków i odprowadzenia ścieków z kompleksu budynków usytuowanych na Wzgórzu Św. Krzyż"

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamknij dokument