Zarządzenie nr 7/2003
z dnia 18.03.2003 r.
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 22 czerwca 2002 r nr 82, poz. 743) powołuje komisję w składzie:

1) Urszula Kuroś -Przewodniczący,
2) Inż. Jan Sobieraj -Członek,
3) Mgr Zofia Kołomańska - Członek,
4) Inż. Leszek Sepiolo - Członek,
5) Mgr inż. Andrzej Sosnowski - Członek,


Do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pod nazwą "Dostawa 453 sztuk sortów mundurowych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamknij dokument