KD-011-5/05

Zarządzenie nr 5 z dnia 09.02.2005 r.
Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
w sprawie ustalenia cen zbytu na surowiec drzewny

Z dniem 09 lutego 2005 r. wprowadzam do stosowania umowne ceny brutto z vat loco las (przed zrywką) na surowiec drzewny.

Załącznik l - umowne ceny brutto z vat loco las (przed zrywką) na surowiec drzewny obowiązujące od 09.02.2005 roku.

Traci moc zarządzenie KD-011-3/05 z dnia 01.02.2005 r.

Kierownik Gospodarstwa
Pomocniczego przy ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Zamknij dokument