KD-011-9/06

Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 27 marca 2006 roku
Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w sprawie
opłat za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, póz. 880) ustalam od dnia 1 kwietnia 2006 roku opłaty za wstęp na niektóre obszary parku w wysokości:

  1.   5,00 zł za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
  2.   2,50 zł za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
  3. 10,00 zł za normalny bilet wstępu ważny 7 dni;
  4.   5,00 zł za ulgowy bilet wstępu ważny 7 dni.

§ 2.

Bilety wstępu zakupione w każdym z punktów sprzedaży upoważniają w tym samym dniu do jednorazowego bezpłatnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych a w godzinach ich otwarcia także na galerię widokową na gołoborzu i na wystawę ŚPN na Łysej Górze.

§ 3.

Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku, inne osoby i instytucje na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.

§ 4.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu.

§ 5.

Traci moc Zarządzenia nr 56/2005 z dnia 1 marca 2005 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
inż. Bogdan Hajduk

Zamknij dokument