Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.12.2016  r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 1400 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Do dnia 13.12.2016 r.  wpłynęło : 3 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg, Brzozów  ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  (6016,50 zł.  słownie: sześć tysięcy szesnaście zł. 50/100) brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: ,