Dzierżawa placu handlowego do jednego roku pod miejsce handlowe o pow. 2m

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 2 M

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4|
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

  1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. szesnaście miejsc handlowych  o długości 2 metrów i szerokości 1 metra  powierzchni do prowadzenia drobnej działalności handlowej. Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…….do 16  znajdujące się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej, zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż , obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

W związku z zamiarem przejścia na emeryturę obecnego dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, na podstawie art. 8c ust. 7 Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/1/17)

Ogłoszenie o konkursie

Wynajem budynku mieszkalnego ŚPN z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – informacja o wyniku przetargu

Bodzentyn,18.10.2016 roku

Informacja o wyniku przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie uprzejmie informuje, że w dniu 18 października   2016 roku  w budynku Dyrekcji ŚPN  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 odbył się  przetarg nieograniczony ustny (licytacja publiczna)  na 5 letni wynajem osady służbowej .

Oferowana do wynajmu osada służbowa  położona jest w Baszowicach,  składa się z: budynku mieszkalnego o pow. 70,28 m2  usytuowanego  w Baszowicach 48
budynku gospodarczego o pow. 95,60  usytuowanego   w   Baszowicach 48
z prawem korzystania z podwórza o powierzchni  0,14 ha.

Wynajem budynku mieszkalnego ŚPN z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

na wynajem budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4

NIP  657 29 05 857

REGON 260571899

Tel. 41 31 15 106

Fax 41 31 15 106

e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl

adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

 

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 

  1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem najmu jest osada  położona  w Baszowicach  48 składająca się z:

–  z budynku mieszkalnego  składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza  usytuowanego w Baszowicach 48

–  budynku gospodarczego   o pow. 95,60 m2 usytuowanego    w   Baszowicach 48 z prawem korzystania z podwórza o pow. 0,14 ha

Budynki  znajdują się na działce   nr 332 gmina  Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045299/9.