Sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT SEICENTO O NR REJ.TKI V815

 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento

o nr rej. TKI V815

 1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Seicento

Dane samochodu: Fiat Seicento
Pojemność silnika 899 cm3 benzyna
Rok produkcji 2001
Przebieg 150 000 km
3 drzwiowy
Nr identyfikacyjny (VIN ZFA18700000802319)
Ubezpieczenie OC
Kolor ciemnozielony

Odstąpienie od przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę placu handlowego na Wzgórzu Święty Krzyż

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2018 roku do prowadzenia drobnej działalności handlowej.

Zgodnie z 5 2 ust.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 868) Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie odstępuje od przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę miejsc handlowych na Wzgórzu Święty Krzyż , który miał się odbyć w dniu 13 lutego 2018 roku.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwany dalej ŚPN
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu
  • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/1,  blisko centrum, w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal mieszkalny znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia  pełnią  funkcje mieszkalne.
  • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina  Bodzentyn, obręb Św. Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5
  • Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze, o pow. użytkowej 73,40 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od  strony zachodniej.

Wynajmującemu przysługuje prawo korzystania z podwórza o pow. 0,15 ha

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego – Św. Katarzyna

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM USTNYM NA

DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO  DO JEDNEGO ROKU

POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1.1 Dwa miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1  metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.  Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,   znajdują się w Świętej Katarzynie na szlaku turystycznym pomiędzy bramą wejściową, a źródełkiem Świętego Franciszka. 

Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę placu handlowego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ PLACU HANDLOWEGO
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA  DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
POD MIEJSCE HANDLOWE O POW. 4 M2

Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106|
Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:
Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy jest :

1.1. Szesnaście miejsc handlowych  o powierzchni dzierżawionej 4 m2 , przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Namiot handlowy osłaniający stanowisko od deszczu i wiatru nie może mieć większych wymiarów niż  200 cm x 200 cm.    Miejsce oznaczone cyfrą 1,2,3…..do 16  znajdują się   na dużym rondzie  przed Muzeum ŚPN  od strony wewnętrznej południowej zgodnie z załączoną mapą.

1.2.  Nieruchomość  położona jest  na Wzgórzu Święty Krzyż, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, działka Nr 2039, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 10/00045301/7.

1.3 Dojazd do nieruchomości  realizowany jest bezpośrednio  drogą asfaltową  kategorii powiatowej  od strony miejscowości  Huta Szklana.

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

ROZPOZNANIE CENOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pozyskanie danych i przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Działanie ma na celu pozyskanie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie pomiarów terenowych. Na ich podstawie wykonana zostanie inwentaryzacja oraz analizy środowiskowe niezbędne do oceny stanu zasobów przyrodniczych w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Zakres działań przewidzianych w projekcie:

 • Inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg
 • Inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów teledetekcyjnych
 • Identyfikacja procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej
 • Identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych
 • Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień
 • Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu
 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych i ich zagrożeń
 • Inwentaryzacja hydrograficzna
 • Uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych parku poprzez zasilenie systemu GIS ŚPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3d)