Wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na wynajem lokalu mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106|
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny usytuowanych w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 A  w piętrowym  budynku wielorodzinnym blisko centrum w otoczeniu terenów zabudowanych składający się z :

–  3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o pow. 74,10 m2

– budynku gospodarczego  o pow. 8,50 m2

Budynki  znajdują się na działce   nr 688/8 gmina  Bodzentyn, obręb Bodzentyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.

1.2.      Oferowany do wynajmu lokal mieszkalny znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A Dojazd do budynku   asfaltową szosą wojewódzką.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku  o łącznej pow. użytkowej 74,10 m2 – składający się z 3 pokoi,  kuchni, łazienki i korytarza

Stan techniczny lokalu:

 • podłogi   drewniane , parkiet dębowy w pokojach i korytarzu, w kuchni deska świerkowa przykryta  gumolitem
 • stolarka okienna i drzwiowa – okna plastikowe 4 letnie, drzwi pełne drewniane z lat 50-tych ubiegłego wieku
 • ogrzewanie –  kuchnia kaflowa, piece kaflowy w pokojach
 •  tynki stare – nierówne na trzcinie
 • budynek po termomodernizacji – ocieplony z zewnątrz  z instalacją solarną
 • Budynek gospodarczy – usytuowany w spichlerzu o pow. 8,50 m2

Czas trwania umowy najmu  nie dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.

Regulamin i pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie

Wzór umowy

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH (sygn: K/PN/9/16)

Pełna treść ogłoszenia

Muzeum Przyrodnicze ŚPN nieczynne 18 sierpnia 2016 r.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu będzie nieczynne z powodu planowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy.

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/8/16)

pełna treść dokumentu

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

 Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

 DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU  NARODOWEGO
(sygn: K/PN/6/16)

 Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO
(sygn: K/PN/5/16)

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego;
 • posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.