Dzierżawa miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż – ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH z dnia  17 lipca 2020 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym  Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z przeznaczeniem na miejsca handlowe.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie dalej zwany „ŚPN”, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn;  tel/fax 0-41 3115106 ;adres strony internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl

OGŁASZA O ROKOWANIACH

W sprawie dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ŚPN które zostaną przeprowadzone w dniu 28 lipca 2020 roku w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4 ( sala nr. 5 parter) o godzinie 900.

Ogłoszenie

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku

Dzierżawa masztu metalowego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę masztu metalowego zlokalizowanego na dachu budynku Muzeum na Świętym Krzyżu do lat 5 pod instalację urządzeń antenowych do transmisji danych.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Wzór umowy


2020-07-30

Ogłoszenie o wyniku

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Warunki zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa;
  • Znajomość procedur realizacji inwestycji budowlanych;
  • Prawo jazdy kategorii B.

Pełna treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-07-10

Ogłoszenie o wyniku naboru

Dzierżawa 8 miejsc handlowych na wzgórzu Św. Krzyż

OGŁOSZENIE  O  DRUGIM PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 8  MIEJSC HANDLOWYCH

W OKRESIE OD DNIA 18 CZERWCA 2020 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

 

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Stoiska – rozmieszczenie


2020-06-10

Ogłoszenie o wyniku

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości.

Nazwa i adres jednostki: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat (40 godzin tygodniowo)

Umowa terminowa – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-06-17

Informacja o wyniku naboru