Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu: Nieruchomości ,,Psary Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

Sad – Ps     kl. IV      = 0,26 ha
Rola           kl. IIIb   = 0,74 ha
Rola           kl.IV a   = 1,41 ha
Rola           kl.IVb    = 0,58 ha
Rola           kl.V        = 0,67 ha
Łąka           kl.IV      = 0,50 ha
Pastwisko  kl.V        = 0,47 ha
Razem                      = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 194, 195  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00004185/1.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty   (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 72, Obwodu Ochronnego Klonów).

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin
Zał. Nr 2 Wzór umowy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-05-08

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

  • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/1, blisko centrum w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne.
  • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5.
  • Lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze, o pow. użytkowej 73,40 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od strony północnej.

Ogłoszenie o przetargu

Zał. nr 1 – Regulamin

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2023-04-11

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Dzierżawa 10 miejsc handlowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 10 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2023 ROKU DO 30 LISTOPADA 2023 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

– Przedmiotem dzierżawy są :

1. Miejsca handlowe o powierzchni dzierżawionej 4 m2 (2m x 2m), przy czym stół do prowadzenia drobnej działalności handlowej powinien posiadać wymiary 2 metry długości i 1 metr szerokości. Miejsca oznaczone cyfrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

2. Nieruchomość położona jest na wzgórzu Św. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – Św. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, pod adresem geodezyjnym:

Województwo: świętokrzyskie

Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna: 260413_4 Nowa Słupia

Obręb: 0001 NOWA SŁUPIA

Nr działki: 2039/4

dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI10/00045301/7.

Ogłoszenie

Załączniki:

Regulamin przetargu

Klauzula RODO

Wzór umowy

Mapa poglądowa


2023-03-22

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dzierżawa gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Organizator przetargu:
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu:
Nieruchomości ,,Psary Kąty 99” złożone z :

GRUNTY ROLNE:
Sad – R      kl. V    = 0,40 ha
Rola           kl. IVa   = 0,74 ha
Rola           kl. IVb    = 2,85 ha
Razem                    = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 99  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 99, Obwodu Ochronnego Klonów).

Nieruchomości ,,Psary Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:
Sad – Ps     kl. IV      = 0,26 ha
Rola           kl. IIIb   = 0,74 ha
Rola           kl.IV a   = 1,41 ha
Rola           kl.IVb    = 0,58 ha
Rola           kl.V        = 0,67 ha
Łąka           kl.IV      = 0,50 ha
Pastwisko  kl.V        = 0,47 ha
Razem                      = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działkach nr 194, 195  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00004185/1

Oferowane do wydzierżawienia grunty położne są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty   (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 72, Obwodu Ochronnego Klonów).

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-03-23

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu stanowiącego własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

  • Lokal mieszkalny położony w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/3, blisko centrum w otoczeniu terenów zabudowanych. Lokal znajduje się w wielorodzinnym budynku drewnianym, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne.
  • Lokal znajduje się na działce nr 379/4 gmina Bodzentyn, obręb Święta Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5.
  • Lokal mieszkalny usytuowany na parterze, o pow. użytkowej 52,20 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza z niezależnym wejściem do lokalu od strony północnej.Załączniki

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


2022-12-30

Ogłoszenie o wyniku przetargu