Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 / 0.1529 ha w Nowej Słupi – parking

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :

Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb : 0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży Mikrociągnika z osprzętem

OGŁOSZENIE O – AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY MIKROCIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż mikrociągnika marki Agrostroj Mini-070 z osprzętem na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021  r. poz.1933 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998)

Nazwa jednostki organizującej aukcję:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn

Numer telefonu : 41 3115106

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest mikrociągnik z osprzętem:
Marka: Agrostroj,
Model: Mini-070,
Rok produkcji: 1999,
|Nr rejestracyjny: brak,
VIN 4195.

Cena wywoławcza –  2 700 zł (brutto)

Wadium – 270 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Zdjęcia


2022-10-13

Informacja o wyniku

Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży samochodu marki Suzuki Jimny 1,3

OGŁOSZENIE  O  AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI SUZUKI JIMNY 1,3

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Jimny 1,3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021  r. poz.1933 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998)

Nazwa jednostki organizującej aukcję:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn

Numer telefonu : 41 3115106

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:
Marka: Suzuki,
Model: Jimny 1.3,
Rok produkcji: 2005,
Nr rejestracyjny: TKI 4F07,
VIN JSAFJB43V00300203.

Cena wywoławcza –  8 000 zł (brutto)

Wadium – 800 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Zdjęcia


2022-10-13

Informacja o wyniku

Dzierżawa 30m2 gruntu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ 30m2 GRUNTU POD KAPLICZKAMI DROGI KRZYŻOWEJ NA OKRES 15 LAT

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu o łącznej powierzchni 30m2, zajętego pod siedem kapliczek Drogi Krzyżowej, zlokalizowanych przy szlaku niebieskim na trasie Nowa Słupia – Święty Krzyż, znajdujących się na działkach ewidencyjnych numer 2013, 2023, 2030, objętych księgą wieczystą numer KW KI1O/00045301/7, położonych w miejscowości Nowa Słupia, obręb 0001 Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia, jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin
Zał. Nr 2 Wzór umowy
Zał. Nr 3 Klauzula informacyjna (RODO).


2022-08-30

Ogłoszenie o unieważnieniu

Nabór na stanowisko ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2022-05-05

Informacja o wyniku naboru