Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości.

Nazwa i adres jednostki: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat (40 godzin tygodniowo)

Umowa terminowa – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


2020-06-17

Informacja o wyniku naboru

Dzierżawa terenu o pow. 1529 m2 w Nowej Słupi (parkingu)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie:

Ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę terenu o pow. 1529 m2/0.1529 ha, położonego w Nowej Słupi którego jest użytkownikiem wieczystym potwierdzonym wpisem w Księdze Wieczystej pod nr KI10/00046558/0 na okres 1 roku.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu o pow.  1529 m2 zlokalizowanego pod adresem geodezyjnym :Województwo świętokrzyskie, Powiat kielecki
Jednostka ewidencyjna 260413_4 Nowa Słupia – miasto
Obręb :    0001 NOWA SŁUPIA, Nr działki 1193/1
Dla działki nr 1193/1 prowadzona jest KW KI10/00046558/0    przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przeznaczenie nieruchomości
Działka funkcjonująca dotychczas jako parking – utwardzona, brukowana zlokalizowana bezpośrednio przy drodze publicznej (ulica Świętokrzyska) i głównym szlaku turystycznym Łysogór, którym rocznie przemieszcza się 120 – 200 tysięcy turystów – ma służyć obsłudze ruchu turystycznego pieszego, rowerowego, działalności handlowej, gastronomicznej, edukacyjnej, sportowej lub usługowej z wykorzystaniem infrastruktury nie związanej trwale z gruntem (stoiska przenośne, namioty handlowe, pojazdy typu kamper, foodtrack itp.)

Ogłoszenie

Regulamin przetargu na dzierżawę gruntu

Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)


2020-04-22

Ogłoszenie o wyborze

Dzierżawa 15 miejsc handlowych na wzgórzu SW. Krzyż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  USTNYM NA DZIERŻAWĘ 15 MIEJSC HANDLOWYCH W OKRESIE OD DNIA 01 KWIETNIA 2020 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU KAŻDE O POW. 4 M2

 

 Organizator przetargu: Dyrektor Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4
NIP  657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106, Fax 41 31 15 106
e-mail:  dyrekcja@swietkrzyskipn.org.pl

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

Przedmiot przetargu

Przedmiotem dzierżawy są :

Miejsca handlowe  o powierzchni dzierżawionej 4 m2, przy czym stół  do prowadzenia drobnej działalności handlowej  powinien posiadać wymiary  2 metry długości i 1 metr szerokości. Stoisko  składające się ze stolika i namiotu powinno być rozkładane i składane codziennie.  Miejsca oznaczone cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, znajdują się na działce 2039/4  przy drodze powiatowej na wzgórzu ŚWIĘTY KRZYŻ zgodnie z załączoną mapą i wizualizacją na zdjęciu satelitarnym.

Nieruchomość  położona jest  na wzgórzu SW. Krzyż, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Huta Szklana – ŚW. Krzyż przy tzw. „małym rondzie”, obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy

Mapa


2020-03-11

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OP.222.12.2019.RMA

Bodzentyn, 04-02-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

1. Przedmiot przetargu

 

 1. 1. Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Rola R IIIb         = 3,30 ha
 • Łąka ŁIII = 0,20 ha
 • Pastwisko Ps IIIb = 0,10 ha
 • Pastwisko Ps IV  = 0,20 ha
 • Razem          = 4,35 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 313 i 332, gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Baszowice (przy osadzie ŚPN w Baszowicach, Obwodu Ochronnego Święty Krzyż). 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OP.222.12.2019.RMA

Bodzentyn, 20-12-2019 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Organizator przetargu: Świętokrzyski  Park  Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony  (licytacja  publiczna)

 1. Przedmiot przetargu
  Nieruchomości ,,Baszowice” złożone z :

           GRUNTY ROLNE:

 • Rola R IIIb         = 3,30 ha
 • Łąka ŁIII = 0,20 ha
 • Pastwisko Ps IIIb = 0,10 ha
 • Pastwisko Ps IV  = 0,20 ha
 • Razem          = 4,35 ha

Grunt rolny położony jest na działce nr 313 i 332, gm. Nowa Słupia, obręb Baszowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św.,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1O/00045299/9.

OGŁOSZENIE O – AUKCJI PUBLICZNEJ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI SUZUKI VITARA 1.6

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Vitara 1.6 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729 )

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Suzuki,
Model: Vitara 1.6,
Rok produkcji: 2001,
Nr rejestracyjny: TKI V816,
VIN VSEETV02VNA210061.
Cena wywoławcza –  1950 zł (brutto)
Wadium – 195 zł

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji samochodu służbowego Suzuki Vitara