Sprzedaż drewna Chełmowa Góra W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-3/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra W0 So

Sprzedaż drewna Dąbrowa W0 So – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-2/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Dąbrowa WO So

Sprzedaż drewna Chełmowa Góra W0 Jd – ogłoszenie o wyborze

Protokół nr D-1/2019 z otwarcia ofert w dniu 04-01-2019 pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra WO Jd

Sprzedaż drewna II – Klonów W0 So Część 2 – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Sprzedaż drewna II – Klonów W0 So Część 1 – ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OP.641.37.2018.ŁP

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.5c

 

SoWC01

 

143,26

 

174,31

 

24971,65

 

2.5cSoWC02

 

149,99

 

207,48

 

31119,93

 

3.5cSoWC031,35

 

239,35

 

323,12

 

4.5cSoWD1

 

24,15

 

131,38

 

3172,83

 

5.5cSoWD2

 

11,43

 

144,39

 

1650,38

 

6.5cSoWD31,35

 

158,7

 

214,25

 

Ogółemx

x

331,53x61452,16

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT. (więcej…)