Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So – część 1

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 So – część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-01-04

Protokół otwarcia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2023-01-10

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2023-01-10

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:
1. Wzór – oferta nabywcy.
2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


2023-01-10

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra Ś-S2a So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra Ś-S2a So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra Ś-S2a So

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2022-07-14

Protokół nr D-5/2022 otwarcia ofert w dniu 08.07.2022 r. na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym z Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra Ś-S2a So