Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Md

OP.641.50.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 Md

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-skład (drewno na składnicy przejściowej w msc. Stara Słupia) wg poniższej specyfikacji:

Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2019 roku

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 3 009,00
Gatunki liściaste 0
Razem 3 009,00
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 464,00
Gatunki liściaste 0
Razem 464,00
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 872,00
Gatunki liściaste 0
Razem 872,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 4 345,00

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym