Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 Md

OP.641.50.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 Md

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-skład (drewno na składnicy przejściowej w msc. Stara Słupia) wg poniższej specyfikacji:

Informacja o szacunkowej ilości drewna do pozyskania w 2019 roku

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 3 009,00
Gatunki liściaste 0
Razem 3 009,00
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 464,00
Gatunki liściaste 0
Razem 464,00
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 872,00
Gatunki liściaste 0
Razem 872,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 4 345,00

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 32b So WB01 1,31 174,71 228,87
2. 32a,b,c,d So WB02 51,28 213,42 10 944,18
3. 32a,b,c,d So WC01 206,76 152,52 31 535,04
4. 32a,b,c,d So WC02 311,79 181,55 56 605,47
5. 32c So WC03 1,25 209,43 261,79
6. 32a,b,c So WD1 7,79 114,96 895,54
7. 32a,b,c So WD2 3,68 126,34 464,93
Ogółem x

x

583,86 x 100 935,82