Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 32b So WB01 1,31 174,71 228,87
2. 32a,b,c,d So WB02 51,28 213,42 10 944,18
3. 32a,b,c,d So WC01 206,76 152,52 31 535,04
4. 32a,b,c,d So WC02 311,79 181,55 56 605,47
5. 32c So WC03 1,25 209,43 261,79
6. 32a,b,c So WD1 7,79 114,96 895,54
7. 32a,b,c So WD2 3,68 126,34 464,93
Ogółem x

x

583,86 x 100 935,82

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OP.641.7.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 5c

 

So WC01

 

143,26

 

152,52

 

21 850,02

 

2. 5c So WC02

 

149,99

 

181,55

 

27 230,68

 

3. 5c So WC03

 

1,35

 

209,43

 

282,73

 

4. 5c So WD1

 

24,15

 

114,96

 

2 776,28

 

5. 5c So WD2

 

11,43

 

126,34

 

1 444,07

 

6. 5c So WD3

 

1,35

 

138,86

 

187,46

 

Ogółem x

x

331,53 x 53 771,24

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So

OP.641.5.2019.ŁP

OGŁOSZENIE

Dąbrowa W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Dąbrowa

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 32b So WB01 1,31 174,71 228,87
2. 32a,b,c,d So WB02 51,28 213,42 10 944,18
3. 32a,b,c,d So WC01 206,76 152,52 31 535,04
4. 32a,b,c,d So WC02 311,79 181,55 56 605,47
5. 32c So WC03 1,25 209,43 261,79
6. 32a,b,c So WD1 7,79 114,96 895,54
7. 32a,b,c So WD2 3,68 126,34 464,93
Ogółem x

x

583,86 x 100 935,82

 Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.