Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 2

OP.641.30.2018.ŁP

OGŁOSZENIE
Klonów W0 So Część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 237 c, i So WC01 73,16 152,52 11158,36
2. 237 c, i So WC02 77,41 181,55 14053,79
3. 237 c, i So WC03 20,00 209,43 4188,60
4. 237 c, i So WD1 10,93 114,96 1256,51
5. 237 c, i So WD2 11,65 126,34 1471,86
6. 237 c, i So WD3 5,58 138,86 774,84
Ogółem x

x

198,73 x 32903,96

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

Ogłoszenie II o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 1

OP.641.29.2018.ŁP

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 237 b, d So WC01 51,40 152,52 7839,53
2. 237 b, d So WC02 65,10 181,55 11818,91
3. 237 d So WC03 15,17 209,43 3177,05
4. 237 b, d So WD1 10,58 114,96 1216,28
5. 237 b, d So WD2 10,41 126,34 1315,20
6. 237d So WD3 5,02 138,86 697,08
Ogółem x

x

157,68 x 26064,05

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 2

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 237 c, i So WC01 73,16 174,31 12752,52
2. 237 c, i So WC02 77,41 207,48 16061,03
3. 237 c, i So WC03 20,00 239,35 4787,00
4. 237 c, i So WD1 10,93 131,38 1435,98
5. 237 c, i So WD2 11,65 144,39 1682,14
6. 237 c, i So WD3 5,58 158,70 885,55
Ogółem x

x

198,73 x 37604,22

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 1

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
  loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1. 237 b, d So WC01 51,40 174,31 8959,53
2. 237 b, d So WC02 65,10 207,48 13506,95
3. 237 d So WC03 15,17 239,35 3630,94
4. 237 b, d So WD1 10,58 131,38 1390,00
5. 237 b, d So WD2 10,41 144,39 1503,10
6. 237d So WD3 5,02 158,70 796,67
Ogółem x

x

157,68 x 29787,19