Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem II pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Sprzedaż drewna – Chełmowa Góra W0 So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra W0 So

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

Lp.

Lokalizacja

o.o. Chełmowa Góra

Rodzaj

Sortyment

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1.

5c

So

WC01

27,98

172,59

4 829,07

2.

5c

So

WC02

48,92

205,46

10 051,10

3.

5c

So

WC03

2,15

236,99

509,53

4.

5c

So

WD1

12,38

129,82

1 607,17

5.

5c

So

WD2

3,43

143,13

490,94

Ogółem

x

x

94,86

x

17 487,81

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku

OP.641.9.2018.ŁP

Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym

według poniższej specyfikacji

 

Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży
w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Gatunki iglaste 1 600,00
Gatunki liściaste 0
Razem 1 600,00
Drewno średniowymiarowe                 S10 Gatunki iglaste 39,00
Gatunki liściaste 0
Razem 39,00
Drewno średniowymiarowe                 S2 Gatunki iglaste 56,00
Gatunki liściaste 0
Razem 56,00
Drewno średniowymiarowe                     S4 Gatunki iglaste 424,00
Gatunki liściaste 0
Razem 424,00
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) 2 119,00