Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 15.07.2022r. do 31.10.2022r.

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej
Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna na stronie: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/


2022-07-13

Ogłoszenie o wyborze

Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej, zlokalizowanych na terenach udostępnionych, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-07-15

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie ze specyfikacją
  2. Termin realizacji zamówienia: 21.07.2022r.
  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, gł. specjalista ds. informatycznych, tel. 41 31 15 106 wew. 61
  5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.07.2022r. godzina 15:00.
  6. Ofertę można:

Prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.09.2022 roku do 19.11.2022 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta (RODO)


2022-07-14

Ogłoszenie o wyborze

 

Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-06-22

Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.