Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynków gospodarczych, usytuowanych:

  1. w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
  2. w miejscowości Trzcianka 36 nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Program rozbiórki

Wzór oferty cenowej


2021-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Zestawienie opraw do wymiany

Załącznik nr 2. Wymagania

Załącznik nr 3. Rzuty budynku

Wzór oferty cenowej


2021-07-06

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

  1. Podgórze 52 – ogrodzenie długość ok. 155 mb, 2 szt. furtki o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m ,
  2. Kielecka 1, Święta Katarzyna – ogrodzenie, długość ok. 65 mb
  3. Krajno Pierwsze 116 – furtka o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2021-06-07

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2. Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli


2021-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Sprzątanie terenu parku i likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • Część I – Sprzątanie terenu parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach w sezonie turystycznym 2021 w okresie od 29 marca 2021 r do 15 listopada 2021 roku;
  • Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2021 roku.