Przegląd instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej


2021-08-18

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Zestawienie umundurowania i odzieży roboczej

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Klauzula Informacyjna RODO


2021-08-05

Ogłoszenie o wyborze

Zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa transportowa dla uczestników konferencji

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa transportowa dla uczestników konferencji, w ośrodku przystosowanym do organizowania konferencji i szkoleń, w dniach od 15 do 17 września 2021 r. w związku z organizacją konferencji naukowej podsumowującej 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Wzór oferty


2021-07-29

Ogłoszenie o wyborze oferty

Pakiet ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, NNW kierowcy i pasażera, autocasco.

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynków gospodarczych, usytuowanych:

  1. w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
  2. w miejscowości Trzcianka 36 nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Program rozbiórki

Wzór oferty cenowej


2021-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Zestawienie opraw do wymiany

Załącznik nr 2. Wymagania

Załącznik nr 3. Rzuty budynku

Wzór oferty cenowej


2021-07-06

Ogłoszenie o wyborze