Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
I. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2016 do 31 października 2016 roku. z zachowaniem następujących zasad:

 1. Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego winna odbywać się w następujących punktach sprzedaży:
  1. Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu;
  2. wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
  3. wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.
 2. oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu,
  1. Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu
 3. Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży, w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, wichura, zniszczenie punktu sprzedaży, kataklizm itp.). Wykonawca może wówczas prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych, niż wskazane wyżej, punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN.

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 stycznia

2016 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.01.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 21.01.2016r. wpłynęło 22 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PHU ACTIV A. Rybak Anusin 12a, 27-310 Ciepielów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3.440,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia (nazwa): rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.12.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: ): Zakup posiłków profilaktycznych 2200 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Do dnia 29.12.2015 r. wpłynęło : 5 ważnych ofert. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg, Brzozów ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (8858,85 zł., słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł. 85/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia