Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach do 18 lipca 2016 r.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 31-07-2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowy opis zamówienia
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ryszard Mazur,  leśniczy  ds. stanu posiadania tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 19-07-2016, godzina 900.
 5. Ofertę można:

Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: pakiet ubezpieczeń  OC, AC  dla niżej wyszczególnionych środków transportu

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.06.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Dostawa odzieży i obuwia mundurowego i BHP dla pracowników służby parku – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.05.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup odzieży i obuwia mundurowego  dla pracowników Służby Parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28.04.2005 r.  w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych  oraz oznak służbowych  dla poszczególnych stanowisk /Dz. U.  z 2005 roku  nr 89, poz. 754/ oraz odzież i obuwie bhp

do dnia 16.05.2016 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

 IRMAK P.P.H.U.  Ireneusz Kapłan  ul. Czechowska  4 A 20-950 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 82.507,17 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Dostawa pendrive 8GB, kabel instalacyjny UTP, kat. 5e do sieci LAN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.05.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: dostawę pendrive 8GB, kabel instalacyjny UTP, kat. 5e do sieci LAN do dnia 12.05.2016 wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 263,22 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze