Opracowanie audytów energetycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych 7 –miu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji.

 1. Audyty i zdjęcia termowizyjne opracowywane są w celu wykazania efektu ekologicznego wykonanej termomodernizacji budynków.
 2. Opracowania zostaną sporządzone i przekazane w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie *pdf.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do osady w Woli Szczygiełkowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwurodzinnej osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112 na działce nr ewid. 4334, obręb Celiny Podgórze zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi dla 35 sztuk telefonów komórkowych z możliwością utrzymania numerów z sieci P 4 spółka z o.o. – operator sieci Play. Maksymalna wartość abonamentu miesięcznego brutto dla 1 numeru 70 złotych, dla 11 numerów 40 złotych i dla 23 numerów 20 złotych. Czas trwania umowy 3 lata, zawarta od 10 stycznia 2016 roku do 10 stycznia 2019 roku.
 2. 1. Bezpłatne połączenia w ramach sieci własnej.
 1. 2 Wbudowany GPS w aparat telefoniczny
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Zapewnienie skutecznej łączności na obszarze ŚPN obejmującego Gminy Bodzentyn, Bieliny, Masłów, Górno, Nowa Słupia, Bieliny, Pawłów, Łączna.
  Aparaty telefoniczne odporne na upadki i wstrząsy, 3 letnią gwarancję na dostarczone aparaty           telefoniczne

Malowanie pomieszczeń biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 do dnia 02.11.2015r. wpłynęło 10 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.U.R. Szarko MiDMarcin Szarkowicz ul. Celarowska 19/1, 31-426 Kraków z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 10,45 zł brutto za malowanie 1 m2 powierzchni ścian oraz 10,45 zł brutto za malowanie 1m2 powierzchni sufitów.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna 5/2, gmina Bodzentyn do dnia 02.11.2015 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Ogólnobudowlana „BudPrzem” Przemysław Gaweł, ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9.800,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wymiana kotła olejowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:

Wymianę kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

do dnia 02.11.2015 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L. Kaczmarczyk sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.060,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia