Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

  1. Podgórze 52 – ogrodzenie długość ok. 155 mb, 2 szt. furtki o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m ,
  2. Kielecka 1, Święta Katarzyna – ogrodzenie, długość ok. 65 mb
  3. Krajno Pierwsze 116 – furtka o szer. 1,0 m oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2021-06-07

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2. Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli


2021-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Sprzątanie terenu parku i likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • Część I – Sprzątanie terenu parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach w sezonie turystycznym 2021 w okresie od 29 marca 2021 r do 15 listopada 2021 roku;
  • Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2021 roku.

Zakup posiłków profilaktycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów wraz z dostawą 31 sztuk aparatów telefonicznych typu „smart fon” o parametrach nie gorszych niż określone w pkt. 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6, 1.8 ogłoszenie, Dwóch sztuk smartfonów o parametrach nie niższych niż wymienione w pkt 1.7, 1.8 ogłoszenia, połączona z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonów o łącznej miesięcznej wartości świadczenia nie przekraczającej 1000 zł brutto miesięcznie, rozpoczynając świadczenie od 04-12-2020 na okres nie dłuższy niż 24-mce.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2020-11-03

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym


2020-11-13

Ogłoszenie o wyborze