Wymiana kotła olejowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia:

Wymianę kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

do dnia 02.11.2015 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L. Kaczmarczyk sp. jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.060,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wymiana kotła olejowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Wymiana kotła olejowego na kocioł olejowy o mocy 230-280 kW kompatybilny do istniejącego palnika olejowego model De Dietrich M300 wraz z montażem stacji uzdatniania wody. Zabezpieczenie kotła według obowiązujących norm. Wejście do kotłowni o wymiarach 0,70×2,00 m.

Malowanie pomieszczeń biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4:
 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, zgodnie z załączonym zestawieniem powierzchni
 • Stan obecny: pomieszczenia pomalowane od początku użytkowania budynku (2000 rok) jeden raz na kolor biały. Wysokość pomieszczeń równa 3,0 m.
 • Usunięcie pojedynczych pęknięć na ścianach i sufitach
 • Ściany pomieszczeń należy pomalować na kolory uzgodnione wcześniej z Zamawiającym farbami emulsyjnymi – akrylowymi, plamoodpornymi. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do malowania przedstawić Zamawiającemu paletę kolorów.
 • Sufity należy pomalować na kolor biały farbą emulsyjną – akrylową.
 • Przygotowanie pomieszczeń tj. przesuwanie i wynoszenie mebli jak również zabezpieczenie oszkleń, podłóg oraz zamontowanych na stałe urządzeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem należy do obowiązków Wykonawcy
 • Prace związane z przenoszeniem mebli lub demontażem elementów zawieszonych wymagają należytej staranności. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z braku zachowania należytej staranności przez pracowników Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 • Należy w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać malowania pomieszczeń, tak by nie zakłócić pracy pracownikom Świętokrzyskiego Parku Narodowego w czasie ich godzin pracy
 • Po zakończeniu prac należy każdorazowo posprzątać pomieszczenie tak, by nadawało się ono do pracy w następnym dniu, w tym wnieść przeniesione meble oraz zamontować elementy zdemontowane.
 • Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
 • Wszelkie zbędne materiały po malowaniu oraz śmieci należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Święta Katarzyna 5/2, gmina Bodzentyn:
 • Przeniesienie wodomierza z pomieszczenia piwnicy do łazienki
 • Skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (26,00 m2)
 • Obniżenie sufitu poprzez zabudowa sufitu panelami sufitowymi (ok. 6,50 m2)
 • Zamaskowanie istniejących rur na ścianie poprzez zabudowę jednej ściany płytami g-k (8,5 m2) (dokumentacja zdjęciowa w załączeniu)
 • Montaż nowej instalacji oświetleniowej (sufitowej) wraz z osprzętem
 • Wyrównanie powierzchni ścian i naprawa tynków 18,50 m2)
 • Wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, wanny oraz umywalki na szafce
 • Wymiana baterii wannowej (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.)
 • Wykonanie obudowy wanny
 • Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (ok. 27,00 m2) wraz z wykonaniem obróbek
 • Ułożenie płytek na podłodze (ok. 6,50 m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Wymiana gniazd elektrycznych (2 szt.)

Druk kalendarzy – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.10.2015.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk kalendarza trójdzielnego szt. 600 do dnia 13.10.2015 r. wpłynęło : 1ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.U. Compus L. Grochulski, P. Szyszkowski. 27-200 Starachowice ul. Kopalniana 27 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:7 355,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wybór

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: ): „Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2015. prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

wpłynęło : 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, PSARY-STARA WIEŚ 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (38528,08 słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł 08/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia