Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych: 1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. 2. Nadzór inwestorski.

Logo FEPW_RP_UE_RGB-1

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c08b94a-aafa-11ee-a681-52fe4aa7189e

Termin składania ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:30.

Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aed10bc-959b-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składania ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:30.

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fcc8ea7-89d1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:30.

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości 82,5 mb. według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7275c291-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:30.