Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych

Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego,

Część I – Wykonanie ogrodzeń na istniejących przepustach oraz naprawa istniejących pomostów (podestów drewnianych).

Część II – Wykonanie drogowskazów z daszkiem i bez daszka, ogrodzeń z poręczą oraz witaczy

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-05-19

Odpowiedź na pytania


2020-05-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Informacja o zmianie w treści SIWZ


2020-05-26

Odpowiedź na pytania


2020-06-03

Informacja z otwarcia ofert


2020-06-19

Zawiadomienie o wyborze oferty – Część II – Wykonanie drogowskazów z daszkiem i bez daszka, ogrodzeń z poręczą oraz witaczy.

Zawiadomienie o unieważnieniu – Część I – Wykonanie ogrodzeń na istniejących przepustach oraz naprawa istniejących pomostów (podestów drewnianych).

Sprzedaż biletów w sezonie 2020

USŁUGA UDOSTĘPNIANIA MUZEUM PRZYRODNICZEGO, SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH ORAZ GALERII WIDOKOWEJ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2020

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-01-31

Informacja z otwarcia ofert


2020-02-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Ogłoszenie – BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


2019-11-22

Odpowiedź na pismo z dnia 19.11.2019 r.


2019-11-28

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty dodatkowej


2019-12-03

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


2019-12-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Prace pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 574261-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-26

Informacja z otwarcia ofert


2019-08-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

Prace pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 566835-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-09

Informacja z otwarcia ofert


2019-07-11

Ogłoszenie o unieważnieniu UZP

Zawiadomienie o unieważnieniu