Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych – ogłoszenie o unieważnieniu

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 06.09.2017 r. wpłynęło :  2  ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: (więcej…)