Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna
    w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

(więcej…)

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew, w tym:

  • masa drewna z wyrobieniem sortymentu 212,61 m3 – około 95 % sortymentu S, około 5 % sortymentu W0.
  • masa drewna z przeznaczeniem do mineralizacji 121,95 m3 – bez wyrabiania sortymentu.

(więcej…)