Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018r.
  3. Dostawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
  4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, st. specjalista ds. informatyki, tel. 41 31 15 106 w. 61,
  6. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.10.2018r. godzina 9.00.
  7. Ofertę można:

(więcej…)