Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 2

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.237 c, iSoWC0173,16174,3112752,52
2.237 c, iSoWC0277,41207,4816061,03
3.237 c, iSoWC0320,00239,354787,00
4.237 c, iSoWD110,93131,381435,98
5.237 c, iSoWD211,65144,391682,14
6.237 c, iSoWD35,58158,70885,55
Ogółemx

x

198,73x37604,22

  (więcej…)

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Klonów W0 So Część 1

OGŁOSZENIE

Klonów W0 So Część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Klonów.

  1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny
    loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:

 

Lp.

 

 

Lokalizacja

O.O. Klonów

 

Rodzaj

 

 

Sortyment

 

 

Masa

(m3)

 

Cena wyjściowa

zł/netto

 

Wartość wyjściowa

zł/netto

 

1.237 b, dSoWC0151,40174,318959,53
2.237 b, dSoWC0265,10207,4813506,95
3.237 dSoWC0315,17239,353630,94
4.237 b, dSoWD110,58131,381390,00
5.237 b, dSoWD210,41144,391503,10
6.237dSoWD35,02158,70796,67
Ogółemx

x

157,68x29787,19

  (więcej…)